vlajky

Bezpečnostné a prevádzkové pokyny

1. Pohyb návštevníkov v celom areáli a jazda na motokárach je na vlastné riziko!!!

2. Prísny zákaz vstupu na dráhu

3. Jazda maloletých do 15 rokov len s doprovodom dospelej osoby

4. Pod prilby je povinnosť používať hygienickú kuklu (možnosť zakúpenia u nás v bare)

5. Pri jazde je povinnosť používať ochrannú prilbu (zapožičiavame bezplatne)

6. Pozor na horúci výfuk!!! (za poškodený odev nezodpovedáme)

7. Zákaz jazdy pri podozrení požitia omamných látok

8. Doporučujeme odloženie predmetov, ktoré by mohli počas jazdy vypadnúť na dráhu

9. Nastupovanie do motokár a vystupovanie z motokár sa prevádza výlučne v depe za pokynov personálu

10. Výjazd z depa a príjazd do depa riadi personál

11. Pri jazde prísny zákaz akéhokoľvek kontaktu s inou motokárou

12. V prípade kolízie prísny zákaz vystupovania z motokáry.  Zdvihnutím ruky privoláte personál

13. Jazdec musí prispôsobiť štýl a rýchlosť jazdy svojim schopnostiam tak, aby neohrozil zdravie svojich spolujazdcov  a majetok prevádzkovateľa

14. Výmenu motokáry, alebo vrátenie peňazí je možné len v prípade závady nezavinenej zákazníkom alebo jeho spolujazdcov

15. Zakúpením jazdy zákazník súhlasí s pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Nedodržiavanie pravidiel hlavne pri jazde môže mať za následok predčasné ukončenie jazdy, bez nároku na vrátenie peňazí

Pokiaľ jazdec nedodrží tieto zásady, nesie plnú zodpovednosť a finančnú náhradu za zničené zdravie spolujazdcov a za hmotný majetok, ktorý svojim chovaním zničil.
Otváracia doba

PO - PI 12°° - 22°°

SO - NE 12°° - 22°°

Aktuálne podmienky.

Náhľady z galérií

dsc06858 dscf4324 f1_03-preview dscf4326